Διερεύνηση Υπογονιμότητας

για να γεμίσει γρήγορα η αγκαλιά σας

Έλεγχος Υπογονιμότητας
Έλεγχος Υπογονιμότητας
Έλεγχος Υπογονιμότητας

Περιγραφή & Αναγκαιότητα

Με τον όρο υπογονιμότητα, εννοούμε τη μη επίτευξη εγκυμοσύνης έπειτα από 12 μήνες διαρκώς ελεύθερων σεξουαλικών επαφών για γυναίκες κάτω των 35 ετών και μετά από 6-8 μήνες για γυναίκες άνω των 35 ετών. Η υπογονιμότητα αφορά στο 8-10% του πληθυσμού. 

Όλο και περισσότερα ζευγάρια αντιμετωπίζουν πρόβλημα και δεν μπορούν να επιτύχουν αυθόρμητα μια πολυπόθητη εγκυμοσύνη. Οργανικοί, περιβαλλοντικοί, διατροφικοί, κληρονομικοί και άλλοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την γονιμότητα τόσο του άνδρα όσο και της γυναίκας. Η υπογονιμότητα σε ένα ζευγάρι εστιάζεται σε διαταραχές στο αναπαραγωγικό σύστημα είτε της γυναίκας είτε του άνδρα είτε και των δύο. Οι εξετάσεις είναι απαραίτητες για να αποσαφηνίσουν τις αιτίες του προβλήματος. Ο γιατρός θα πρέπει να γνωρίζει με ακρίβεια τα αίτια της υπογονιμότητας, για να μπορέσει να την αντιμετωπιστεί σωστά.

Έλεγχος Υπογονιμότητας Μαρινίδου μικροβιολόγος Κομοτηνή
Έλεγχος Υπογονιμότητας

Εξατομικευμένη Προσέγγιση
Ιατρική Αξιολόγηση

Καθοδήγηση από Θεράπων Ιατρό για τις κατάλληλες εξετάσεις

Σε κάθε περίπτωση είναι πολλή σημαντική η εξατομικευμένη προσέγγιση της υπογονιμότητας. Ανάλογα με τα δεδομένα και το ιστορικό του κάθε ζευγαριού πρέπει να προσδιορίσουμε ποιες εξετάσεις είναι χρήσιμο να πραγματοποιηθούν και ποιες όχι. Το ζευγάρι πρέπει να αντιμετωπισθεί από κοινού και κάθε στάδιο διερεύνησης να γίνει κατανοητό και από τα δύο μέλη. Οι ασθενείς πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τόσο στη διερεύνηση όσο και στη θεραπεία του προβλήματός τους. Υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διερεύνηση της υπογονιμότητας, όμως δεν είναι όλες οι εξετάσεις και κατ’ επέκταση οι θεραπείες για όλους.

Στην εποχή με τη ραγδαία ανάπτυξη ολοένα και περισσότερων προηγμένων μοριακών και γενετικών εξετάσεων και χειρουργικών μεθόδων, η εξατομίκευση είναι η μόνη επιλογή.

Έλεγχος Υπογονιμότητας
Έλεγχος Υπογονιμότητας
Μικροβιολογικό Κέντρο

Μαρινίδου Βούλα

Το 70-80% των διαγνωστικών αποφάσεων βασίζεται στις εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο θεράπων ιατρός είναι σε θέση να αξιολογήσει τη σημασία των αποτελεσμάτων των δικών σας εξετάσεων, με βάση τη συνολική κλινική εικόνα. Στο εργαστήριο της Μαρινίδου Βούλα εξηγούμε τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας, απαντάμε σε κάθε απορία και επικοινωνούμε με το γιατρό σας προκειμένου να έχετε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.

Η ορθή ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων δίνει τη δυνατότητα στον γιατρό να διακρίνει την “υγεία” από τη “νόσο”.