ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο της Μαρινίδου Βούλα, στην Κομοτηνή.

Υπηρεσίες Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Εξετάσεις Υγείας

Καλλιέργειες Βιολογικών Υγρών μικροβιολογικό εργαστήριο Κομοτηνή

Καλλιέργειες Bιολογικών Yγρών

Βιοχημικές Εξετάσεις Μαρινίδου μικροβιολόγος Κομοτηνή

Βιοχημικές Εξετάσεις

Έλεγχος Παραγόντων Πήξης μικροβιολόγος κομοτηνή

Έλεγχος Παραγόντων Πήξης

Έλεγχος επιπέδων φαρμάκων και τοξικών ουσιών μικροβιολόγος Κομοτηνή

Έλεγχος επιπέδων Φαρμάκων και Τοξικών ουσιών

Καρκινικοί Δείκτες

Καρκινικοί Δείκτες

Έλεγχος Οστεοπόρωσης

Έλεγχος Οστεοπόρωσης