Ανοσολογικές Εξετάσεις

Έλεγχος Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας

Ανοσολογικές Εξετάσεις
Ανοσολογικός - Ιολογικός Έλεγχος
Ανοσολογικός - Ιολογικός Έλεγχος

Περιγραφή

Οι ανοσολογικές εξετάσεις ελέγχουν την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, την εμφάνιση ανοσίας μετά από εμβολιασμό ή νόσηση, την παρουσία και πορεία διαφόρων λοιμώξεων, ενώ βοηθούν στη διάγνωση αυτοάνοσων νοσημάτων.

Το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα αποτελείται από ένα πολύπλοκο δίκτυο κυττάρων και πρωτεϊνών που συνεργάζονται αρμονικά ώστε να παρέχουν άμυνα απέναντι σε μολύνσεις του οργανισμού. Αυτά τα κύτταρα και οι πρωτεΐνες βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το σώμα ώστε να παρέχουν γρήγορη ανταπόκριση σε πιθανές «επιθέσεις».

Οι ανοσολογικές εξετάσεις, μετά από τη συνεχή επιστημονική έρευνα και εξέλιξη και την ανακάλυψη νέων δεικτών, οδηγούν αξιόπιστα στον προσδιορισμό των παθολογικών μηχανισμών και λειτουργιών των νοσημάτων του ανοσοποιητικού συστήματος μέσα από την ανίχνευση συγκεκριμένων αντισωμάτων και αντιγόνων.

Το εργαστήριο της κας Μαρινίδου Βούλας εκτελεί ένα ευρύ φάσμα ανοσολογικών δοκιμασιών με τη χρήση διαφόρων μεθόδων διαγνωστικής προσέγγισης που καλύπτουν τους τομείς ανοσοχημείας, ανοσοκυτταρολογίας, αυτοανοσίας και ιστοσυμβατότητας, συμβάλλοντας σημαντικά στη διάγνωση των νοσημάτων, στον έλεγχο της πορείας της νόσου και στην αναζήτηση της κατάλληλης θεραπείας.

Ανοσολογικός - Ιολογικός Έλεγχος
Σπουδαιότητα

Η σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού μας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποτροπή εμφάνισης πολλών επικίνδυνων ασθενειών. Οι διαταραχές που μπορεί να προκύψουν από ανώμαλη αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, είναι ανοσοανεπάρκειες, αιματολογικά νοσήματα, αυτοανοσίες και υπερευαισθησίες.

Αυτοανοσία: Όταν ο οργανισμός γίνεται υπερ-δραστήριος και αντιδρά έντονα έναντι εσωτερικών επιθέσεων, τότε μιλάμε για αυτοανοσία.

Υπερευασθησία (π.χ. αλλεργία): Προκαλείται όταν το υπερ-δραστήριο ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά έντονα σε εξωτερικούς παράγοντες. 

Αδύναμο και υποτονικό σύστημα: 

α. το οποίο δεν αντιδρά σε εσωτερικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζει και να απομακρύνει τα νεοπλασματικά κύτταρα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται Καρκίνος.

β. το όποιο δεν αντιδρά σε εξωτερικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται Χρόνιες και Επαναλαμβανόμενες Λοιμώξεις από μικρόβια, ιούς, παράσιτα και μύκητες.

Στόχος είναι το ανοσοποιητικό σύστημα να είναι δομικά ακέραιο και λειτουργικά ισορροπημένο.

Ανοσολογικές Εξετάσεις
Ανοσολογικός Έλεγχος μιρκοβιολόγος Κομοτηνή
Ανοσολογικός - Ιολογικός Έλεγχος

Τι περιλαμβάνει

Οι κυριότερες εξετάσεις είναι:

Ανοσολογία

Έλεγχος Δεικτών

Τεστ

pexels-gustavo-fring-4149031

Προσδιορισμός

Ανοσολογικός Έλεγχος

Διερεύνηση

Test Αντισωμάτων

Έλεγχος

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Χρήσιμες Οδηγίες

Αποτελέσματα

Η συνεχής εξέλιξη στον κλάδο των Βιοϊατρικών επιστημών, η ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων ανοσολογικών δεικτών και οι ποικίλες μέθοδοι που εφαρμόζονται, αποτελούν επιτεύγματα της τελευταίας τεχνολογίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της αναλυτικής διαδικασίας καθώς και η υψηλή αποδοτικότητα και η ακρίβεια του αποτελέσματος.

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από ειδικούς ανοσολογικούς αναλυτές και τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την Ιατρό κα Βούλα Μαρινίδου.